Kliniske Beregnere           QTc Beregner
Kliniske Beregnere           QTc Beregner

QTc Beregner

Aflæst hjertefrekvens:   slag/minut
 
QT (1. aflæsning):   ms
QT (2. aflæsning):   ms
QT (3. aflæsning):   ms
QTc beregnet med Bazetts formel:  
QTc beregnet med Fridericias formel:  
QTc beregneren anvendes til at beregne QTc ud fra 1 til 3 QT-intervaller. QT-intervallet måles som vist på figuren nedenfor.
Stacks Image 176
T-takken ender hvor tangenten til T-takkens stejleste nedadgående del krydser den isoelektriske linje.
QTc er QT-intervallet korrigeret for hjertefrekvensen. QTc bør beregnes ud fra gennemsnittet af QT-intervallerne fra minimum tre QRS-komplekser.
QTc kan beregnes både med Fridericias formel og Bazetts formel, men Bazetts formel bør kun anvendes ved hjertefrekvenser mellem 60-80 slag pr. minut, hvorfor Fridericias formel som hovedregel anbefales.

Forfatterne påtager sig ikke ansvar for nogen skade, tab eller fordringer fra tredjemand, som måtte opstå i forbindelse med anvendelse af DSKPs kliniske beregnere.